OPĆI UVJETI

 1. Pod pojmom “Portal“ smatra se online magazin Festival.hr – www.festival.hr
 2. Podrška korisnicima Portala dostupna je isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa. Kontakt e-mail adrese objavljene su na Portalu pod rubrikom “Impressum”.
 3. Festival.hr prikupljene korisničke podake neće učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
 4. Komentari na Portalu objavljuju se u realnom vremenu.
 5. Svi komentari podložni su uređivanju, mijenjanju, oblikovanju i/ili brisanju, pri čemu će isto biti vidno naglašeno.
 6. Komentari koji nisu u skladu s načelima demokratskog društva i općih kulturnih normi biti će obrisani u roku od najkasnije 48 sati od trenutka objave istih, a autori spornih komentara će, u skladu sa zakonom, biti prijavljeni nadležnim institucijama.
 7. Strogo je  zabranjen govor mržnje, propagiranje nasilja, izravne ili neizravne prijetnje, kako drugim korisnicima, tako i novinarima, autorima članaka, administratorima te osobama na koje se članak posredno ili neposredno odnosi.
 8. Sadržaj komentara ne mora nužno označavati stav Portala ili redakcije Portala.
 9. Kao čitatelj prihvaćate mogućnost da komentari mogu sadržavati sadržaj koji su u suprotnosti s vašim političkim, vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
 10. Neki od linkova na Portalu vode na internetske stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Festival.hr. Festival.hr nije odgovoran za sadržaj tih stranica.
 11. Sadržaj oglasa na Portalu ne mora nužno označavati stav portala ili redakcije Festival.hr.
 12. Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije Portala, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara.
 13. Portal nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na portalu. Festival.hr zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe unutar sadržaja i domena u kojima je sadržaj objavljen.
 14. Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videoradovi, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na Portalu.
 15. Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar.
 16. Festival.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na portalu, bez obaveze prethodne najave. Festival.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
 17. Svako kopiranje autorskog teksta, slike i zvuka bez dopuštenja (usmeno,pisano) glavnog urednika Portala podliježe potencijalno kazneno pravnoj odgovornosti.

 UVJETI PRIREĐIVANJA NAGRADNIH IGARA

 1. Nagradne igre se odvijaju sukladno određenim uvjetima i pravilima.
 2. Pod pojmom “Portal“ smatra se online magazin Festival.hr – www.festival.hr
 3. Nagradne igre aktiviraju se u posebnim rubrikama na web stranici pod nazivom “Giveaway” / “Gratis ulaznice” / “Fan Zona” / “Fan Zona+”
 4. Uvjeti priređivanja nagradnih igara doneseni su sukladno određenoj zakonskoj regulativi RH, odnosno određenim člancima Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
 5. Uvjeti priređivanja nagradnih igara na Portalu ne podliježu zakonskoj regulativi Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.
 6. Pod nagradnim igrama smatraju se : nagradne igre na web stranici, društevenim mrežama, partnerskim portalima.
 7. Portal organizira, aktivira i završava nagradne igre u samostalnoj formi ili u dogovoru s partnerima Portala.
 8. Dobitnici nagrada pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrada – organizator nagradnog natječaja – Portal može koristiti fotografije dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane dobitnika prema Portalu.
 9. Dobitnici nagradu mogu preuzeti uz osobnu iskaznicu ili treća osoba uz osobnu iskaznicu dobitnika uz prethodan dogovor s Portalom.
 10. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Portalu po bilo kakvoj osnovi.
 11. Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.
 12. Nagrade osvojene u nagradnim igrama nisu prenosive na treću osobu i ne mogu se zamjeniti za novac.
 13. Sukladno dogovoru između Portala i partnera, Portal ima mogućnost u određenim situacijama prenijeti nagradu na treću osobu.
 14. Ukoliko Portal prenosi nagradu na treću osobu, nije dužan obavijestiti javnost i korisnike Portala o prijenosu nagrade na treću osobu.
 15. Sudionik u nagradnim igrama mora biti punoljetan (18 godina).
 16. Pobjednik u nagradnoj igri će biti obaviješten putem emaila ili drugim kanalima komunikacije najkasnije 15 dana nakon završetka nagradne igre.
 17. Portal nije dužan javno objaviti pobjednike nagradnih igara i ima pravo na potpunu diskreciju sukladno pravu o zaštiti osobnih podataka.
 18. Portal ima pravo na period slanja osvojenog nagradnog predmeta ili ulaznice na adresu dobitnika u roku od 60 dana.
 19. Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.
 20. Osobe koje obavljaju neke od poslova na Portalu nisu u mogućnosti sudjelovati u svim nagradnim igrama koje organizira Portal.
 21. Ukoliko je predmet nagradne igre nedostupan radi više sile, Portal ima pravo zamjeniti osvojeni nagradni predmet s drugim predmetom jednake vrijednosti.
 22. Portal nije odgovoran u slučaju gubitka ili oštećenih predmeta nagradnih igara na putu do pobjednika nagradne igre.
 23. Portal ima pravo bez ikakve obavijesti izmjeniti dijelove nagradne igre ili uvesti dodatne elemente u nagradnu igru.
 24. Jedna osoba može više puta aplicirati na nagradne igre, osim ako nije drugačije određeno u najavi i pravilima pojedine nagradne igre.
 25. Za nagradne ulaznice koje su osvojene na nagradnim igrama izvan Republike Hrvatske, potrebno je dostaviti osobne podatke, broj putovnice ili osobne iskaznice i kontakt telefon.
 26. Sudionik nagradnog natječaja koji osvoji nagradne ulaznice dužan je dostaviti svoje osobne podatke u roku 48h od javne objave na Portalu.
 27. Portal nije dužan ispostaviti originalne nagradne ulaznice dobitniku nagradnih ulaznica.
 28. Portal može u zamjenu za originalne osvojene ulaznice poslati nagradni vaučer, print@home ulaznice ili potvrdni email poslan sa službenih mail adresa Portala.
 29. U slučaju spora između Portala i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu i Osijeku.
 30. Apliciranjem na nagradne igre smatra se da sudionik automatski prihvaća uvjete korištenja portala i uvjete priređivanja nagradnih igara

PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Festival.hr zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena.

Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu ili najavom na webu.

popis festivala